ការណែនាំ​ទទួលបានលេខកូដ giftcode មានតម្លៃ 4.000.000 chips ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលមើល video

Giftcode 4.000.000 chips

ឆាប់ឡើងកាទទួលបាន​ ទទួលបានការផ្តល់ជូនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកលេង Lengbear ជាមួយឱកាសដើម្បីទទួលបាន​gife code ដែលមានតម្លៃ 4,000,000 chips ជារៀងរាល់ថ្ងៃ. នៅក្នុង​ video និងលេចឡើង giftcode ដោយចៃដន្យ. អ្នកអាចប្រើប្រាស់លេខ giftcode នេះដើម្បីទទួល chips នៅពេលចូលរួមលេង game Lengbear ឬប្ដូរង្វាន់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគណនីរបស់អ្នក.

ចំនួនលេខសំគាល់ giftcode មានកំណត់, ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមាន20អ្នកដំបូងនិងរួសរាន់ប្រើប្រាស់លេខកូដសំណាង , ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបោះបង់ឱកាសនៅថ្ងៃនេះសូមរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃក្រោយដើម្បីទទួលបានលេខកូដ . អ្នកសូមរួសរាន់ឡើងមើល video និងទទួលលេខកូដសំណាងភ្លាមៗណា .

👉ព្រឹត្តិការណ៌មើល video មានរយះពេល1សប្ដាហន៍ ចាប់ពីថ្ងៃ 12/5/2022 – 19/5/2022

លក្ខខណ្ឌចូលរួមពិតជាសាមញ្ញ :

  • ជំហានទី1 : បើកកម្មវិធី YouTube និង search ពាក្យ “ Loy999“
  • ជំហានទី 2 : ជ្រើសរើស​និងមើល video ជាមួយចំណងជើង “ របៀបលេង Loy999 IOS នៅលើ IOS?សាកល្បងភ្លាមៗណា!!!! “នៅទីតាំង  1 – 3 នៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ video
Loy999 – Freegiftcode
  • ជំហានទី 3 : ទទួលបាន giftcode ត្រូវបានផុសចេញឡើងនៅក្នុង video
Giftcode – freechips
  • ជំហានទី 4 : បញ្ចូល giftcode ទៅក្នុង game និង លេង game

មើល video ណែនាំនៅទីនេះ

👉លេខ​ giftcode សម្រាប់ថ្ងៃនេះ 16/5/2022 និងលេចឡើងនៅវិនាទី 41

ដូច្នេះគឺរួចរាល់ហើយ. រួសរាន់​ search ពាក្យ “Loy999“ ដើម្បីអោយខ្លួនឯងមានឱកាសទទួលបាន giftcode 4.000.000 chips ជារៀងរាល់ថ្ងៃ.

រួសរាន់ឡើងណាព្រោះចំនួន giftcode មានកំណត់!!!

👉ចូលទៅកាន់កម្មវិធីភ្លាមៗ Youtube : https://www.youtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *